Kiinteistöhuoltotarjous

https://aiden.fi/wp-content/uploads/2021/12/cropped-aiden-kuva.png

LUOTETTAVA PALVELUNTARJOAJA JA ASIAKKAIDENSA SUOSITTELEMA KIINTEISTÖHUOLTOYRITYS

Tarjoamme huoltokohteelle palvelukuvauserittelyn mukaiset hoito- ja huoltopalvelut. Tutustu palveluihin tällä sivulla ja jätä tarjouspyyntö jo tänään!

 

 • Olemme 100% kotimainen avainlippuyritys
 • Uniikki kiinteään hintaan perustuva hinnoittelu varmistaa, että budjetti oikeasti pitää
 • Kuulumme tilaajavastuu- ja luotettava kumppani palveluun
 • ISO 26000 on huomioitu toiminnassamme
 • Noudatamme alan työehtosopimusta
 • Käytössämme on sähköinen huoltojärjestelmä
 • Digitaalinen ja täysin reaaliaikainen auraus ja hiekoitusraportointi tarkkoine kellonaikoineen ja hiekoitusmäärineen
 • Huoltotehtävissä keskimääräistä nopeampi vasteaika
 • Käytössä monipuolinen ja moderni oma kalusto jolloin vältytään kalliilta alihankinnalta
 • Suunnitelmallinen ja läpinäkyvä toiminta on avainarvomme
 • Emme veloita lainkaan ilta- tai pyhäpäivälisiä!
 • Ei ikäviä yllättäviä kuluja, kuten lähtömaksuja, km korvauksia tai autokuluja

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön jättäminen meille on helppoa! Etene oheisen kaavion mukaisesti ja saat meiltä kilpailukykyisen tarjouksen. Uniikki kiinteään hintaan perustuva hinnoittelu varmistaa, että budjetti oikeasti pitää.

nro 1

Tutustu palveluihin

Tarjoamme huoltokohteelle palvelukuvaus-erittelyn mukaiset hoito- ja huoltopalvelut.

nro 2

Valitse palvelut

Uniikki kiinteään hintaan perustuva hinnoittelu varmistaa, että budjetti oikeasti pitää.
nro 3

Lisätiedot kohteesta

Sopimushinta lasketaan juuri teidän kohteen mukaisesti, jolloin saatte parhaimman hinnan.

nro 4

Jätä yhteystiedot

Laskemme teille parhaan mahdollisimman tarjouksen ja palaamme asiaan pikaisesti!

YLEISHOITO JA VALVONTA

KIINTEISTÖSSÄ YLLÄPIDETÄÄN OLOSUHTEITA, JOISSA ON TURVALLISTA JA MIELLYTTÄVÄÄ TOIMIA. HUOLTOKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ KIINTEISTÖÖN KUULUVIEN SÄÄTÖLAITTEIDEN ASETUSARVOJEN TARKKAILULLA JA VIRITYKSELLÄ, LAITTEIDEN KUNNON YLLÄPIDOLLA, PIENTEN ÄKILLISTEN VIKOJEN KORJAUKSELLA JA MAHDOLLISTEN TUKKEUTUMIEN TARKKAILULLA JA HOIDOLLA VARMISTETAAN MAHDOLLISIMMAN HÄIRIÖTÖN TOIMINTA.

 

TOIMEKSISAAJA HUOLEHTII LÄMMÖNJAKO- JA SÄHKÖPÄÄKESKUSHUONEIDEN PERUS SIISTEYDESTÄ. TOIMEKSISAAJA PITÄÄ SÄHKÖISTÄ PÄIVÄKIRJAA, JOHON MERKITÄÄN LUMITYÖT, HIEKOITUKSET, HUOLTOTYÖT, TEHDYT KORJAUSTYÖT, MURROT, VAHINGONTEOT, HÄIRIÖT SEKÄ YLEENSÄ TAPAHTUMAT, JOISTA MAHDOLLISESTI TARVITAAN SELVITYS JÄLKIKÄTEEN.

 

AIDEN JÄRJESTÄÄ YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN TILAAJALLE ILMOITETUSSA PUHELINNUMEROSSA.

PALVELUKUVAUS SOPIMUSTEHTÄVISTÄ

▪  Opastetaulujen hoito ja päivitys (materiaalit laskutetaan).

▪  Kiinteistön yhteistilojen ja teknisten tilojen käytön ja järjestyksen valvonta.

▪  Viranomais-, vuositakuu- ja vuositarkastuksiin osallistuminen sekä ulkopuolisten urakoitsijoiden ja konsulttien opastaminen tarvittaessa.

▪  Sähköisen huoltokirjan ylläpito, päivitys

▪  Vioista, epäkohdista ja korjaustarpeesta ilmoittaminen tilaajalle.

▪  Tarvittaessa ulkopuolisten urakoitsijoiden tekemien korjaus-, huolto- ja puhtaanapitotöiden valvonta sekä työtunti- ja tarvikelistojen kuittaus erillisellä tuntiveloituksella.

▪  Lumen ja jään kertymisen tarkkailu (maasta) sekä tarvittaessa varoitusmerkkien asettaminen (lähinnä kattolumet).

▪  Jäteaseman täyttöasteen tarkkailu säännöllisesti ja pesu 1 krt vuodessa.

▪  Kiinteistön kulutuslukemien seuranta ja kirjaukset kuukausittain

Näyttökuva 2022-3-18 kello 15.18.05

RAKENNUSOSIEN KÄYTTÖ, TARKASTUS, VALVONTA JA HUOLTO

RAKENNUSOSIEN KÄYTÖN, TARKASTUKSEN JA VALVONNAN TARKOITUKSENA ON MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN ENNALTA ESTÄÄ JA KORJATA MAHDOLLISESTI SYNTYVÄT RAKENNUSOSIEN VAURIOT SEKÄ HUOMIOIDA TALOUDELLISEN KUNNOSSAPIDON JA KÄYTTÖVARMUUDEN VAATIMUKSET. KIINTEISTÖNHOIDON JA HUOLLON TAVOITTEENA ON PITÄÄ RAKENNUKSEN KUNTO HYVÄNÄ JA HUOLEHTIA TILOJEN JA ULKOALUEIDEN SIISTEYDESTÄ.

PALVELUKUVAUS SOPIMUSTEHTÄVISTÄ

 • Ovien, lukkojen, ovipumppujen ja saranoiden rasvaukset
 • Rakennuksen ulkopuolen kunnon seuranta ja vaaratilanteiden torjunta sekä niistä ilmoittaminen tilaajalle.
 • Kosteusvaurioiden tarkkailu silmämääräisesti ja niistä ilmoittaminen.
 • Rännien,syöksytorvien ja mahdollisten kattokaivojen tarkastus ja puhdistus 2krt vuodessa, kevät-syksy
 • Kattorakenteiden ja vesikaton tarkistus 1 krt / vuodessa
Kuva12jpg

TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ, TARKASTUS, VALVONTA JA HUOLTO

LAITEJÄRJESTELMIEN KÄYTÖN, TARKASTUSTEN, VALVONNAN JA HUOLLON TARKOITUKSENA ON ESTÄÄ MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN VIKOJEN ILMAANTUMINEN JA PITÄÄ KIINTEISTÖTYÖN KOHDE KÄYTTÖ- JA TOIMINTAKUNNOSSA SEKÄ HUOLEHTIA ENERGIAN JA VEDEN KULUTUKSEN TALOUDELLISUUDESTA. ENERGIAN- JA VEDENKULUTUSTA PYRITÄÄN SEURAAMAAN SÄÄNNÖLLISESTI JA KULUTUSLUKEMAT ILMOITETAAN KUUKAUSITTAIN TILAAJALLE. KIINTEISTÖNHOIDON JA HUOLLON TAVOITTEENA ON PITÄÄ RAKENNUKSEN KUNTO HYVÄNÄ JA HUOLEHTIA TILOJEN JA ULKOALUEIDEN SIISTEYDESTÄ.

LÄMMÖNKEHITYS- JA JAKELULAITTEET

PALVELUKUVAUS SOPIMUSTEHTÄVISTÄ

 • Käyttää ja hoitaa lämmitysjärjestelmää ja sen laitteita siten, että tilakohtaiset lämpötilat ovat mahdollisimman lähellä toivottuja arvoja.
 • Tarvittaessa säätökäyrien uudelleen asettelu tai säädön järjestäminen muutoin.
 • Lämmityksen säätölaitteiden toiminnan tarkkailu ja hoito.
 • Lämmön kulutusmittareiden luku sekä tarvittaessa kulutuslukemien lähettäminen lämmöntoimittajalle ja tilaajalle sekä lämmönkulutuksen seuranta.
 • Lämmönjakolaitteiden valvonta.
 • Paisuntalaitteiden, verkoston paineen tarkkailu ja veden lisääminen tarvittaessa sekä ilmoittaminen epänormaalista verkoston täyttötarpeesta.
 • Termostaattisten patteriventtiilien toiminnan valvonta
 • Huonelämpötilojen seuranta tarvittaessa.
 • Lämmön siirtimien, venttiilien, pumppujen, moottoreiden ja muiden lämmönjakohuoneen laitteiden toiminnan tarkastus säännöllisesti

ILMANVAIHTOLAITTEET

PALVELUKUVAUS SOPIMUSTEHTÄVISTÄ

 • Kiinteistön yleisten ilmanvaihtokoneiden tarkastus ja käyntiaikojen sekä asetusarvojen muuttaminen tarvittaessa.
 • IV-säätökeskuksien toiminnan valvonta
 • Yhteistilojen puhaltimien hihnapyörien tarkastus ja tarvittaessa hihnojen vaihto.

VESI– JA JÄTEVESILAITTEET

PALVELUKUVAUS SOPIMUSTEHTÄVISTÄ

 • Lämpimän käyttöveden lämpötilan valvonta ja säätö (+ 55 C).
 • Veden kulutusmittareiden luku, kulutusilmoitusten lähettäminen tarvittaessa vedentoimittajalle ja kulutusseurantaan.
 • Yleistilojen talousvesi- ja jätevesilaitteiden, sekä kalusteiden tarkastukset
 • Sadevesi-, salaoja-, perusvesi-, hiekanerotus- ja pihakaivojen ja lietepesien tarkastus sekä niiden tyhjennyksistä huolehtiminen.
Näyttökuva 2022-3-23 kello 22.43.04

SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTTÖ, TARKISTUS, VALVONTA JA HUOLTO

SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTÖN, TARKASTUKSEN, VALVONNAN JA HUOLLON TARKOITUKSENA ON SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TALOUDELLINEN JA ENERGIATALOUDELLINEN KÄYTTÖ, TOIMINTAVALMIUDEN JA TURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMINEN.

PALVELUKUVAUS SOPIMUSTEHTÄVISTÄ

 •  Sähkön kulutusmittareiden luku, tarvittaessa kulutusilmoitusten lähettäminen sähkön toimittajalle ja energian kulutusseurantaan.
 • Ulko- ja yleisten tilojen, valaisimien lamppujen ja jakokeskusten sulakkeiden yksittäisvaihto (ei kahvasulakkeiden).
 • Järjestelmän ohjausaikojen, porrasvaloautomaattien, sähkölukkojen ja hämäräkytkimien toiminnan valvonta.
 • Kiinteistöhälytysjärjestelmien toiminnan tarkastus ja kokeilu.
 • Turvavalaistuksen kokeilu ja hoito sekä järjestelmän lamppujen vaihto rikkoutuneiden tilalle.
 • Kaapeli- ja keskusantennijärjestelmien sekä muiden heikkovirtajärjestelmien toimintahäiriöistä ilmoittaminen.
 • Sulatusjärjestelmien (saattolämmitykset) toiminnan tarkkailu ja käyttö.
 • Sähkölaitteiden ja –järjestelmien vaaraa aiheuttavien vikojen korjauksesta huolehtiminen.
 • Sähkötilojen- ja laitteiden siisteydestä huolehtiminen

ERITYISLAITTEIDEN KÄYTTÖ, TARKISTUS, VALVONTA JA HUOLTO

ERITYISLAITEHUOLLON KÄYTÖN, TARKASTUKSEN, VALVONNAN JA HUOLLON TARKOITUKSENA ON HUOLEHTIA RAKENNUKSEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVIEN LAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN TOIMINTAKUNNOSTA SEKÄ MUISTA ERITYISLAITTEISTA.

PALVELUKUVAUS SOPIMUSTEHTÄVISTÄ

 • Alkusammutuskaluston toimintakuntoisuuden valvonta.
 • Väestönsuojan kalusteiden ja laitteiden toimintakuntoisuuden valvonta.
Kuva11

ULKOALUEIDEN HOITO KESÄLLÄ

ULKOALUEIDEN PUHTAANAPIDON YLEISTAVOITTEENA ON, ETTÄ ROSKIEN POISTON JÄLKEEN ALUE ON SIISTI EIKÄ SIELLÄ ESIINNY HÄIRITSEVIÄ ROSKIA TAI HAITTAAVAA PÖLYÄ.

PALVELUKUVAUS SOPIMUSTEHTÄVISTÄ

 • Pääkäytäviltä ja niiden näkemäalueilta poistetaan kulttuuri- ja luonnonroskat.
 • Kiintopäällystetyiltä käytäviltä poistetaan kasaantunut pöly ja sekä käytävien reunoilta kasaantuneet  luonnonroskat.
 • Nurmikkoalueiden leikkaus säännöllisesti kasvukaudella.
 • Nurmikkoalueilta poistetaan tuulisilla ilmoilla kasaantuneet ja ajelehtivat luonnonroskat, kasvialueilta kulttuuriroskat leikkauskertojen jälkeen.
 • Roskakorit tyhjennetään roskista.
 • Lumityöstä aurauskaluston aiheuttamien vaurioiden korjaustyöt (rakenteet, nurmialueet, istutukset)

ULKOALUEET TALVELLA

LUMIEN AURAUS JA KÄYTÄVIEN PUHTAANA PITO LUMESTA SUORITETAAN SITEN, ETTÄ ALUEELLA LIIKKUVILLA SÄILYY TURVALLISET KULKUREITIT. TYÖT PYRITÄÄN AJOITTAMAAN NIIN ETTÄ AAMUKSI OLISI VALMISTA. TÄMÄ TOKI EDELLYTTÄÄ LUMISATEEN AJOITUKSEN SOPIMISTA AIKATAULUUN. LIUKKAUDEN TORJUNTAAN KIINNITETÄÄN ERITYISTÄ HUOMIOTA, JOTTA YHTIÖN ALUE SÄILYY TURVALLISENA.

PALVELUKUVAUS SOPIMUSTEHTÄVISTÄ

 • Talvella auratuilta alueilta poistetaan näkyvät kulttuuriroskat.
 • Roskakorit tyhjennetään
 • Pihan koneellinen lumenauraus
 • Käsilumityöt yhdessä sovituilta pääkulkuväyliltä

LISÄTYÖT

 •  Lumettomalla liukkaalla kelillä kulkureitit pidetään hiekoitettuna. (hiekka laskutetaan erikseen toteutuneen mukaan)
 • Lumien paikalliset siirrot (laskutetaan erikseen käytetyn ajan mukaan)
 • Lumien kuljetus kaatopaikoille laskutetaan erikseen. (vain asiakkaan pyynnöstä)
 • Lumien poisto katoilta ja räystäiltä laskutetaan erikseen.

AUTOPAIKKOJEN HUOLTO JA PUHTAANAPITO

HUOLLON TAVOITTEENA ON PITÄÄ AUTOPAIKAT MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN  TOIMINTA- JA KÄYTTÖKUNNOSSA. PUHTAANAPIDON YLEISTAVOITTEENA ON, ETTÄ ROSKIEN POISTON JÄLKEEN ALUE ON SIISTI EIKÄ SIELLÄ ESIINNY HÄIRITSEVIÄ ROSKIA TAI HAITTAAVAA PÖLYÄ.

PALVELUKUVAUS SOPIMUSTEHTÄVISTÄ

 • Autopaikoilta poistetaan irtoroskat.
 • Tarvittaessa autopaikat koneharjataan
 • Autolämmityspistokkeiden toiminnan tarkastaminen ja mahdollisten vikojen korjauksen järjestäminen.
Kone1

Kiinteistöalan edelläkävijä

Aiden käyttää toiminnassaan alan parhaimmistoon kuuluvaa tuotannonohjausjärjestelmää, josta yhtiön hallitus ja isännöinti pystyy reaaliajassa seuraamaan huoltotoimenpiteitä ja valvomaan sopimuksen toteutumista.

Huoltotoimenpiteen tilaaja saa tilannepäivitykset tehtävästä ja sen suorittamisesta.

aurauskalustoa
kiinteistöhuolto

VIELÄKÖ ARVELUTTAA?

Olemme varmoja että olemme erittäin kilpailukykyinen ja sanojemme mittainen toimija. Jos jokin asia jäi vielä vastaamatta toivomme että olette meihin yhteydessä.

F.Koca-signature

Jarkko Koskenmäki
info@aiden.fi
029 3700 132